GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty bao gồm: 

 • Chuyên Tư­ vấn lắp đặt các loại dây chuyền sơn Tĩnh Điện tự động và bán tự động
 • Cung cấp súng phun  sơn tĩnh điện các hãng : ITWGema, Nordson,Wagner …
 • Gia công cơ khí và cung cấp thiết bị vật tư ngành cơ khí.
 • Sản xuất, mua bán máy móc, dây chuyền đồng bộ phục vụ ngành công nghiệp.
 • Sản xuất, mua bán các loại sơn, hoá chất
 • Sản xuất, kinh doanh thiết bị và nội thất văn phòng ,trường học

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty bao gồm: 

 • Chuyên Tư­ vấn lắp đặt các loại dây chuyền sơn Tĩnh Điện tự động và bán tự động
 • Cung cấp súng phun  sơn tĩnh điện các hãng : ITWGema, Nordson,Wagner …
 • Gia công cơ khí và cung cấp thiết bị vật tư ngành cơ khí.
 • Sản xuất, mua bán máy móc, dây chuyền đồng bộ phục vụ ngành công nghiệp.
 • Sản xuất, mua bán các loại sơn, hoá chất
 • Sản xuất, kinh doanh thiết bị và nội thất văn phòng ,trường học